Participation in the ‘Dynamic Macao Week’ in Changzhou, Jiangsu Province