guinea-bissau-Eng
官方名称:几内亚比绍共和国
面积(平方公里):36,125
人口(百万):1.69(2013预测)
首都:比绍
官方语言:葡萄牙语
国家元首:若泽・马里奥・瓦斯
总理:乌马罗·西索科·恩巴洛
货币:西非法郎(XOF)
汇率:一美元兑612.20西非法郎(2017年04月)
时区:GMT


资讯
国家简介
投资指南